Вплив гумінових препаратів на овочеві культури, плодові культури і виноградники:

підвищення енергії проростання і схожості насіння;
стимуляція кореневої системи, поліпшення приживлюваності розсади, саджанців тощо;
підвищення врожайності до 30%;
покращення якісних показників: збільшення вмісту цукрів, вітамінів, покращення товарності плодів;
підвищення стійкості до стресових умов (посуха, різке зниження температури тощо);
стимуляція природних процесів гумусоутворення, покращення структури ґрунту;
зменшення норм внесення мінеральних добрив та засобів захисту рослин;
екологічність продукції: зниження вмісту нітратів, важких металів и радіонуклідів.

Тверді фракції: біогумус (вермікомпост) "Гумівіт", гранули з біогумусу "Гумігран", таблетки "Достаток"

внесення у ґрунт під культивацію або оранку;
при сівбі локальне внесення в рядки в т.ч. за допомогою туковисівного пристрою сівалки;
при висадженні розсади, сіянців, саджанців, внесення в борозни  та лунки;
використання в якості субстрату при касетному способі вирощування розсади;
використання в якості компонента ґрунтосуміші для кімнатних рослин.

Пастоподібний препарат "Гуміпас"

замочування кореневої системи, використання в якості компонента "бовтанки";
кореневе підживлення розсади, саджанців, плодоносних рослин, трав та квіткових культур;

Рідкі фракції: "Гумісол-супер", серія "Гумісол-супер" з біогенними елементами

внесення в ґрунт: обприскування з одночасною заробкою або внесення за допомогою агрегатів-рослинопідживлювачів;
замочування насіння, посадкового матеріалу перед сівбою або посадкою;
кореневе живлення: для поверхневого і краплинного зрошення;
використання у якості компонента субстрату при вирощуванні на гідропоніці;
позакореневе підживлення (обприскування) рослин у період вегетації.

Рідка фракція: "Гуміам"

передпосівна обробка посівного і посадкового матеріалу;
кореневе живлення: поверхневе і краплинне зрошення;
використання у якості компонента субстрату при вирощуванні на гідропоніці;
позакореневе живлення (обприскування) рослин у період вегетації.
Картопля
Пасльонові
Морква, коренева селера, пастернак
Баштанні
Суниця, полуниця
Виноград
Плодові дерева