ООО "Агрофирма "Гермес"
Производство органических удобрений на основе вермикомпоста.

Гумисол - прима новое гуминовое удобрение на рынке Украины

Вернуться к списку статей...


The Ukrainian Farmer, березень 2014
Зуза В.О, завідувач Донецьким відділом родючості ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», канд. с.-г. наук

 
Сучасний рівень сільського господарства, а також необхідність підвищення ефективності використання ґрунтів та мінеральних добрив потребують розробки комплексів різних регуляторів росту, що володіють не тільки максимальною біологічною активністю, але і сприяють зниженню матеріальних витрат та енергоємності на одиницю продукції. Одним з таких препаратів є «Гумісол-прима». Незважаючи на його новизну на ринку препаратів, він впевнено завойовує довіру аграріїв.  Це тому, що має науково обґрунтований вибір екологічно безпечних вихідних компонентів, а їх оптимальне співвідношення забезпечує не тільки максимальний ріст і рівень метаболізму, а і найкраще проявлення біологічного ефекту. «Гумісол-прима» має більший ніж у 2 рази вміст гумінових речовин у порівнянні із відомим «Гумісолом-супер» і, як наслідок -  зменшення гектарної норми, та більший вміст органічного азоту, фосфору та калію.
Наразі пропонується нова серія добрив «Гумісол-прима», що збагачені мікроелементами та адаптовані для 12 видів сільськогосподарських культур. Серед яких стратегічні для України зернові, зернобобові, олійні, просапні, багаторічні трави тощо. Норма витрат: при позакореневій обробці - 1 л/га, розведення водою - 1:250.
В результаті проведеної роботи Донецьким відділом родючості ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» в умовах реального виробництва на ячмені, кукурудзі, соняшнику та кормових травах отримано наступні дані.ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ «ДОСТОЙНИЙ»

Ячмінь – одна з високоврожайних ранніх зернових культур, що має слабо розвинену кореневу систему і тому на початку вегетації різко реагує на нестачу поживних речовин та вологи. Для отримання високих та стійких врожаїв цієї культури рослинам необхідно створювати умови для стабільного забезпечення елементами живлення, покращення фотосинтезу безпосередньо шляхом застосування в технологічному процесі вирощування с.-г. культури регулятору росту «Гумісол-прима 01 Зернові».
Ячмінь яровий «Достойний» дав 26,1% прибавки до врожайності у порівнянні із контролем, збільшення кормових одиниць на 24,8%.
Проведення позакореневої обробки у фазі початку кущіння забезпечило приріст у 2,84 ц/га порівняно із контролем (без обробки). Подвійна обробка – 5,33 ц/га. Біометричні показники рослин: Висота рослин на досліді при ранньому обприскуванні -  18-20 см.

КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО «ХАРКІВСЬКА 329»

Кукурудза - теплолюбива, світлолюбива однорічна трав'яниста сільськогосподарська культура, що одержала широке поширення в фермерських господарствах України. Насіння кукурудзи успішно проростає при +8-10°C, сходи витримують заморозки до -2°C. Культура посухостійка, проте в період формування качанів вимагає близько 450-600 мм опадів. Проведені на кукурудзі на зерно «Харківська 329» досліди з препаратом «Гумісол-прима 03 Кукурудза» виявили збільшення врожайності з 18,7 ц/га без обробки до 22,34 ц/га за подвійної обробки «Гумісолом-прима 03 Кукурудза». Тобто +3,65 ц/га або 19,5%, відбулося збільшення маси зерна зі 100 рослин за подвійної позакореневої обробки до 7,36 г, тобто на 19,4% проти 6,16 г на контролі. Стосовно продуктивності рослин кукурудзи, то рослин з двома качанами на контролі було 9%, а на варіанті із подвійною обробкою – 14%. Біометричні показники рослин:
-    Ширина качану, см: на контролі 3,4, за подвійної обробки – 3,55.
-    Довжина качану, см: на контролі 17,89, за подвійної обробки – 18,10,

СОНЯШНИК «ЯСОН»

Соняшник – основна олійна культура України. Отже рівень врожайності і волового збору даної культури значною мірою впливає на рівень економіки держави.
Дослідженнями встановлено, що значним резервом підвищення врожайності соняшника є застосування препарату гумінового походження «Гумісол-прима 04 Олійні». Висока ефективність даного препарату на соняшнику сорту «Ясон» підтверджена прибавкою врожайності (32,9%) за подвійної позакореневої обробки у порівнянні із контролем. Маса насіння з однієї рослини – 30,5 г на контролі (без обробки) та 45,4 г за подвійної позакореневої обробки, тобто збільшена на 48,8%. Вихід масла – без обробки 11,56 ц/га, за подвійної позакореневої обробки – 15,33 ц/га, або 32,6%.

ЕСПАРЦЕТ ТА ЛЮЦЕРНА

Препарат: «Гумісол-прима 10 Кормові та декоративні трави»
Дослід на еспарцеті сорту «Пісчаний» та люцерні «Серафіма».  Прибавка зеленої маси порівняно із контролем на еспарцеті склала 21,5% та 9,7% на люцерні.  Відбувалося і збільшення перетравлюваного протеїну на 36,8% та 9,1%  відповідно.             

Без обробки висота рослин еспарцету складала 63,11 см, у люцерни – 52,63 см. Після ранньої позакореневої обробки у еспарцету -  68,15 см, у люцерни – 60,18 см, тобто приріст у 7,98% та 14,3% відповідно.
Таким чином, застосування в агротехніці вирощування сільськогосподарських культур препарату нового покоління «Гумісол-прима» заснованого на використанні гумінових препаратів дозволяє знизити собівартість вирощеного зерна на 10-12% за рахунок економії:
- на пестицидах: (за рахунок зниження фунгіцидних обробок посівів по вегетації так, як у високих дозах гумінові препарати перетворюються з стимуляторів в інгібітори);
- на гербіцидах - знизивши їх дозу (при спільному застосуванні з «Гумісол-прима») на 15-20%,
- на мінеральних добривах: при їх сумісному внесенні на 20-30% за рахунок збільшення коефіцієнта засвоюваності їх рослинами.

Добриво «Гумісол-прима» є природним комплексом та має суто органічне походження. Всі компоненти в його складі знаходяться у природній рівновазі. Обробка препаратами «Гумісолу-прима» не є пасивною. Вона сприяє уникненню гормонального дисонансу та прискоренню виходу рослин із тимчасового стресу, який зумовлений природними факторами навколишнього середовища, освітлення, відносної вологості, температури, швидкості вітру, а також факторами, що зумовлені формуляцією застосованого добрива.
Із добривами «Гумісол-прима» мету збільшення врожайності і покращення якості може бути досягнуто.