ООО "Агрофирма "Гермес"
Производство органических удобрений на основе вермикомпоста.

Качество и ценность органических удобрений из вермикомпоста

Вернуться к списку статей...


Журнал "Агробизнес сегодня" март 2014 г.

Зараз серед аграріїв популярна тема гумінових або органічних добрив. Донедавна виробників подібних препаратів було небагато. Останніми ж роками на ринку їх з’явилося дуже багато. Сировиною для тих численних препаратів є торфи, буре вугілля, сапропелі, відходи лісозаготівлі та паперової промисловості, глини, водорості тощо. Проте за якістю та м’якістю саме вермікомпост, тобто продукт переробки гною ВРХ вермікультурою (дощовими черв’яками Eisenia fetida), - найцікавіша та дуже пластична у використанні сировиною. Вермікомпост сам по собі цінне органічне добриво. Зроблені із вермікомпосту препарати ТОВ «Агрофірма «Гермес» мають багатий комплексний склад, який забезпечує їх ефективну дію: гумінові речовини (гумат калію), макро- і мікроелементи, природні стимулятори росту (фітогормони), амінокислоти і вітаміни, агрономічно корисна мікрофлора. Усі компоненти сприяють покращенню якості і збільшенню врожайності сільськогосподарських культур. Недарма ж закордонні компанії шукають в Україні все більше вермікомпост, а не тільки торфи і сапропелі.

Чому саме рідкі добрива?

ТОВ «Агрофірма «Гермес» - чи не найперша  українська компанія, яка почала виробництво рідких концентратів із вермікомпосту. І ось чому ці добрива цікаві:

- препарати краще вносити у рідкій формі. Із цим важко сперечатися. Саме тому гумінові препарати з вермікомпосту виробляються одразу рідкими, а кожне із видів добрив має свій ступінь розведення.  Принцип порошкового молока тут не працює. Усі ці добрива («Гумісол-супер» та «Гумісол-супер з біогенними елементами» для 12 видів культур, «Гумісол-прима» та «Гумісол-прима з біогенними елементами» для 12 видів культур, «Гумісол-плюс») добре розчинні у воді та технологічні у застосуванні;

- біологічна активна концентрація, за якої здійснюється позитивний вплив на рослини – 25 мг/дм3 0,0025 %) для всіх препаратів ТОВ АФ «Гермес» при позакореневому підживленні;

- польові випробування відбуваються з кінця 90-х років і донині. Практичний досвід вдалого використання на ланах України підтверджується опитуванням клієнтів фірми. Багато результатів від 90-х по 2010-і можна подивитися на сайті компанії;

- що стосується екологічного боку добрив із вермікомпосту, то протягом 10 років компанія сертифікує свою продукцію в системі європейського органічного законодавства, а останніми роками плідно працює із лідером цього напряму ТОВ «Органік Стандарт», що представляє в Україні швейцарську компанію IMO;

- лабораторні випробування добрив із вермікомпосту проводять не лише за показниками якості. Біологічна активність кожної партії перевіряється шляхом скринігу на відгук культур. Про це детальніше далі на прикладі добрива «Гумісол-прима». 

Доведене на полі, доведено й у лабораторії             

Скринінг можна назвати своєрідною діагностикою. Будь-який скринінг ставить за мету визначення фітотоксичності препаратів та їх ефективності по відношенню до насіннєвого матеріалу. Спочатку визначають процент схожості насіння та енергію проростання. Проводять біометричні виміри первинного кореню та первинного ростку на фоні контролю, у якому випробуваний препарат відсутній. У культурі скринінгу має бути насіннєвий банк, який у «Гермесі» зараз нараховує більше 50 зразків. В складі колекції кондиційний матеріал, еліта або першої репродукції, багатьох сільськогосподарських культур.

Скринінгові випробування дозволяють отримувати репрезентативні та достовірні дані. Для цього розроблено математична модель їх розрахунку, яка застосовується для обробки отриманих результатів. Будь-які показники якості препарату, які підкріплені скринінгами, дають можливість перевірити ці якості у польових умовах із впевненістю на добрий результат.

Так, наприклад, виглядають дані скринінгу озимої пшениці сорту «Донецька-48».На контролі – вода. На досліді: Гумісол-прима.

  Культура

Сорт

№ варіанту % схожості Росток

Корінь

% від контролю ∑ (росток/корінь)

% від контролю по масі

1  

 

Контроль 88,00 - -

 

 

2 Пшениця озима Донецька-48 Гумісол-прима 94,00 30,52 19,00 49,51 7,33

 

На малюнку: ліворуч – контроль, праворуч – із Гумісолом-прима.

Один із бонусів

Подивимось детальніше на один із компонентів складу добрива Гумісол-прима – мікробіологічні показники. Представлений видовий склад характеризує багатство продукту. Проте Гумісол-прима не є суто мікробіологічним препаратом. В таблиці представлено розширеній видовий склад мікрофлори, що надає цьому препарату додаткової цінності.   

 

 Загальна кількість бактерій, КОЕ/мл Спорові бактерії, КОЕ/мл

Фосфатмобілізуючі бактерії,

КОЕ/мл

Азотфіксуючі бактерії,

КОЕ/мл

Біфідобактерії,

КОЕ/мл

Лактобактеріїї,

КОЕ/мл

Bacilus

subtilis

КОЕ/мл

3х106  2х104

 1х103

1х102 2х104 2х101 2х103

 

Економія коштів

Застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур препаратів «Гумісол-прима» дозволяє знизити собівартість вирощеного зерна на 10-12% за рахунок економії коштів:

- на пестицидах: за рахунок зниження фунгіцидних обробок посівів по вегетації, так як у високих дозах гумінові препарати перетворюються з стимуляторів в інгібітори;

- на гербіцидах: за рахунок зменшення їх норми на 15-20% (при спільному застосуванні з «Гумісолом-прима»);

- на мінеральних добривах: при сумісному внесенні на 20-30% за рахунок збільшення коефіцієнта засвоюваності їх рослинами.