ООО "Агрофирма "Гермес"
Производство органических удобрений на основе вермикомпоста.

Меньше расходов - больше урожай

Вернуться к списку статей...


Журанал "Farmer" №2

Переваги позакореневого підживлення


У період інтенсифікації сільського господарства виробництво високоякісної продукції із одночасним збільшенням урожайності неможливо без впровадження нових підходів у живленні рослин. Успішне формування майбутнього урожаю на 40-50% залежить саме від правильного вибору добрив.


Окрім агрономії існують загальні аспекти виживання у часи економічної кризи. Аграрії розуміють: треба отримати прибуток і водночас зменшити витрати. У пошуку компромісу між неодмінними витратами та можливими прибутками варто звернути увагу на добрива вітчизняного виробництва. Вдалий приклад збалансованого підходу – препарати ТОВ «Агрофірма «Гермес», провідного виробника органічних гумінових добрив в Україні. Вже майже двадцять років Компанія створює високоефективні концентрати для позакореневого і кореневого живлення. За якістю вони не поступаються дорогим іноземним аналогам, проте значно менше залежать від коливань курсу валют і тим більше ціни на газ чи нафту.


Добрива, що відомі під назвою Гумісол, виробляють з вермікомпосту, тобто продукту переробки гною ВРХ червоними каліфорнійськими черв’яками Eisenia Fetida. Ці органічні добрива мають збалансований склад: на фоні гумінових речовин присутні макро- (N, P, K), мезо- (Mg, Ca, S), мікро- (Fe, B, Mn, Zn, Mo, Co, Se), елементи, фітогормони (ауксіни, гібереліни, цитокініни), амінокислоти, вітаміни, корисна ґрунтова мікрофлора.
ТОВ «Агрофірма «Гермес» адаптує власні продукти до потреб сьогодення. Аналіз технологічних змін в агровиробництві виявив змінення практичних методів внесення добрив через перехід на енергозберігаючі схеми, які передбачають економію ресурсів і скорочення кількості обробок. В таких випадках нестачу елементів корегують шляхом позакореневого живлення, наприклад, препаратами Гумісол-прима та Гумісол-плюс.


Доречно проводити позакореневі підживлення у критичні фази росту і розвитку рослин, коли наявна особливо гостра потреба у доступних формах NPK та мікроелементах. Норма витрат препарату Гумісол-прима 01 Зернові складає 1 л/га, Гумісол-плюс 0,5 л/га. Відповідно витрати на одну обробку складають 48,9 грн/га та 41,7 грн/га. Більша вартість обробки Гумісолом-прима 01 Зернові обумовлена наявністю у ньому комплексу мікроелементів у інноваційній формі.


Рекомендований цикл позакореневих обробок рідкими концентратами Гумісол для озимої пшениці. Мал. 1

Листкові підживлення добривами ТОВ «Агрофірма «Гермес» - це також інструмент швидкої корекції дефіциту живлення за певних несприятливих умов та абіотичних стресів: недостатнього зволоження, неможливості проведення міжрядних обробок, іонного антагонізму, занадто високого або низького рівню pH та інших стресових факторів. Позакореневі підживлення – це зручний спосіб для поглинання рослинами поживних речовин та води, схожий із природним явищем, без якого вести сільське господарство важко, - дощем. Рекомендовано проводити позакореневі обробки у ранкові або вечірні години, що обумовлено циркадним ритмом та метаболічними процесами у рослинах.


Препарати Гумісол для позакореневих підживлень засвоюються рослиною до 5-ти разів швидше у порівнянні з кореневим внесенням. Вони відрізняються стабільністю у робочих розчинах, повністю розчинні у воді, не засмічують розпилювачів при обробках. Візуальне покращення стану рослин стає помітним уже за декілька днів.


Продуктивність рідких концентратів від ТОВ «Агрофірма «Гермес» обумовлена високою доступністю елементів живлення. Це гарантує практичну відсутність невиробничих втрат добрив. Окрім цього вони не викликають ефекту відторгнення і не накопичуються у ґрунті в якості баласту, тоді як, наприклад, мінеральні добрива демонструють лише приблизно п’ятдесятивідсоткове поглинання. Все інше у вигляді непродуктивного залишку накопичується у ґрунті, зв’язується у важкодоступні для споживання форми, промивається тощо. Постає логічне питання: навіщо витрачати кошти на те, що не приносить результат, коли є дієві препарати Гумісол?


Властивості препаратів ТОВ «Агрофірма «Гермес» дозволяють збалансувати проходження фізіологічних процесів, допомагають рослинам сформувати потужну кореневу систему та перенести морози та посуху, активізують процеси азотфіксації та фосформобілізації. Технологія сумісного використання препаратів компанії з мінеральними добривами значно скорочує ваші витрати на основне удобрення, що обумовлено зменшенням норми їх внесення на 30% за рахунок підвищення рівня засвоєння елементів живлення.


У підсумку зазначимо, добрива ТОВ «Агрофірма «Гермес» - це не тільки гарантована економія і прибуток, але й  висока якість, професійний підхід та крок до збагачення ґрунту.