ТОВ "Агрофірма "Гермес"
Виробництво органічних добрив на основі вермікомпосту.

Городникам

Вплив гумінових препаратів на овочеві культури, плодові культури і виноградники: 
 • підвищення енергії проростання і схожості насіння;
 • стимуляція кореневої системи, поліпшення приживлюваності розсади, саджанців тощо;    
 • підвищення врожайності до 30%;
 • покращення якісних показників: збільшення вмісту цукрів, вітамінів, покращення товарності плодів;
 • підвищення стійкості до стресових умов (посуха, різке зниження температури тощо);
 • стимуляція природних процесів гумусоутворення, покращення структури ґрунту;
 • зменшення норм внесення мінеральних добрив та засобів захисту рослин;   
 • екологічність продукції: зниження вмісту нітратів, важких металів и радіонуклідів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Тверді фракції: біогумус (вермікомпост) "Гумівіт", гранули з біогумусу "Гумігран", таблетки "Достаток"

 • внесення у ґрунт під культивацію або оранку;
 • при сівбі локальне внесення в рядки в т.ч. за допомогою туковисівного пристрою сівалки;
 • при висадженні розсади, сіянців, саджанців, внесення в борозни  та лунки;
 • використання в якості субстрату при касетному способі вирощування розсади;
 • використання в якості компонента ґрунтосуміші для кімнатних рослин. 
 Пастоподібний препарат "Гуміпас"
 • замочування кореневої системи, використання в якості компонента "бовтанки";
 • кореневе підживлення розсади, саджанців, плодоносних рослин, трав та квіткових культур;


 Рідкі фракції: "Гумісол-супер", серія "Гумісол-супер" з біогенними елементами

 • внесення в ґрунт: обприскування з одночасною заробкою або внесення за допомогою агрегатів-рослинопідживлювачів;
 • замочування насіння, посадкового матеріалу перед сівбою або посадкою;
 • кореневе живлення: для поверхневого і краплинного зрошення;
 • використання у якості компонента субстрату при вирощуванні на гідропоніці;
 • позакореневе підживлення (обприскування) рослин у період вегетації.

 Рідка фракція: "Гуміам"

 • передпосівна обробка посівного і посадкового матеріалу;
 • кореневе живлення: поверхневе і краплинне зрошення;
 • використання у якості компонента субстрату при вирощуванні на гідропоніці;
 • позакореневе живлення (обприскування) рослин у період вегетації.