ТОВ "Агрофірма "Гермес"
Виробництво органічних добрив на основі вермікомпосту.


З ДОБРИВАМИ  ТОВ АФ ГЕРМЕС ВИ ЗМОЖЕТЕ:

- ЗЕКОНОМИТИ ГРОШОВІ КОШТИ, СКОРОТИВШИ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

ПОКАЗНИК

Вартість мінеральних   добрив, грн/га*

Вартість мінеральних   добрив 30%  норми, грн/га*

Вартість застосування  «Гумісол-супер»,    грн/га*

ЭКОНОМІЯ, грн/га*

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

    2302

      691

        93

      598

ОЗИМИЙ РІПАК

    3439

     1030

        90

      940

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

    2175

      653

        93

      560

КУКУРУДЗА

    2218

      665

       118

      547

СОНЯШНИК

    1647

      494

        90

      404

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

    2922

      877

        98

      779

* в цінах 2012 года

 

- ПІДВИЩИТИ ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ: 


- ПІДВИЩИТИ ВРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР- ЗАХИСТИТИ ПОСІВИ ВІД МОРОЗІВ

Гумінові речовини стимулюють утворення та накопичення вуглеводів, білків та інших речовин. Як відомо, рослина з більш концентрованим клітинним соком замерзає при нижчих температурах. Завдяки підвищеній концентрації клітинного соку, кристали льоду утворюються не в клітині, а в міжклітинниках, що уберігає клітину від розриву.

Стійкість рослин до низьких температур напряму залежить від накопичення цукрів, які чинять багатобічний вплив. Вони захищають білкові речовини від коагуляції, утворюють гідрофільні зв’язки з білками цитоплазми, уберігаючи їх від можливої денатурації, підвищують осмотичний тиск і таким чином зменшуючи температуру замерзання цитозоля. Цукри чинять захисний вплив також на білки поверхневих мембран клітини, збільшують вологоутримуючу здатність колоїдів протоплазми клітини. Пов’язана з колоїдами вода не замерзає і не транспортується, залишаючись у клітині.

Таким чином гумінові речовини зменшують ризик ушкодження рослин морозом.- ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ ВІД ПОСУХИ

Гумінові речовини активізують клітинний метаболізм, чинять вплив на окисно-відновлювальні процеси в рослинній клітині шляхом зміни активності ферментів каталази та пероксидази, покращують газообмін і клітинне дихання, пригнічують інтенсивність вільнорадикального окиснення в тканинах, що особливо важливо в умовах посухи. Гумінові речовини володіють здатністю утримувати вологу в ґрунті шляхом утворення водневих зв’язків із молекулами води, що, в свою чергу, призводить до підвищення засвоєння вологи рослинами.

Гумінові речовини також стимулюють розвиток кореневої системи. Це дає корінням можливість проникати у глибші шари ґрунту. Все це у сукупності дає рослинам можливість легше переносити посуху. - ПОМ'ЯКШИТИ СТРЕС РОСЛИН ВІД ВНЕСЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ

Гумінові речовини розташовуються на поверхні клітини, виконуючи роль фільтра, що затримує та знешкоджує токсичні речовини. Це дає можливість знизити фітоксичність пестицидів, що застосовуються. Гумінові речовини активізують імунну систему рослин. Такий вплив дозволяє рослинам легше переносити стрес від внесення пестицидів.

Гумінові речовини володіють здатністю незворотно зв’язувати важкі метали та радіонукліди, створюючи нерозчинні малорухливі комплекси й виводячи їх із кругообігу  речовин у ґрунті.

Таким чином гумінові речовини запобігають потраплянню шкідливих сполук у рослини.- ВІДНОВИТИ ТА ПІДВИЩИТИ РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ

Гумінові речовини інтенсифікують діяльність та сприяють розвитку  різних груп мікроорганізмів, з якими тісно пов’язана мобілізація поживних речовин ґрунту і перетворення потенційної родючості в ефективну. При розкладанні органічної речовини гумусу утворюється велика кількість органічних кислот та вуглекислоти, під впливом яких важкодоступні сполуки елементів переходять в доступні для рослин форми:  посилюється рухомість фосфору, прискорюється постачання аміачних і амідних форм азоту та фосфору у рослини. Як наслідок, спостерігається збільшення вмісту цих речовин у рослині.

По своїй природі гумінові речовини є поліелектролітами. У комплексі з органікою й мінеральними частками ґрунту вони утворюють ґрунтовий поглинаючий комплекс.  Володіючи великою кількістю різних функціональних груп, вони здатні адсорбувати та утримувати на собі поживні речовини ґрунту, які не зв’язуються ґрунтовими мінералами і не вимиваються водою, знаходячись при цьому у доступному для рослин стані.

Гумінові речовини також збільшують буферну ємність ґрунтів (вони здатні знижувати надлишкову кислотність ґрунтів). Абсорбційні властивості гумінових речовин по відношенню до шкідливих домішок і пестицидів в ґрунті дають можливість оздоровлювати та відновлювати родючість ґрунтів. 

Таким чином, на родючість ґрунтів і врожайність сільськогосподарських культур впливає комплекс взаємозалежних процесів, що відбуваються при безпосередній участі гумінових речовин. 

}