ТОВ "Агрофірма "Гермес"
Виробництво органічних добрив на основі вермікомпосту.

Добрива "Гумісол" як фактор вдалого розвитку рослин

Повернутися до списку статей...


На думку світових експертів, у майбутньому вплив зміни клімату на сільськогосподарське виробництво посилюватиметься.  Це не омине і Україну. Подальше підвищення температури повітря супроводжуватиме чергування посушливих періодів із періодами нормального зволоження.

Збільшення тривалості вегетаційного періоду буде ефективним для сільського господарства північної частини України. Натомість у південних областях внаслідок підвищення середньорічної температури повітря на 1-2°С посушливі явища можуть значно посилитися, зона нестійкого та недостатнього зволоження ґрунту пошириться в центральні та північні області. І це одна з найсерйозніших проблем впливу зміни клімату на виробництво зернових та олійних культур.

ТОВ «Агрофірма «Гермес», провідний виробник органічних добрив в Україні, також переймається цим питанням. Українським аграріям компанія пропонує гумінові препарати, вироблені з вермікомпосту. Проте у цих добривах важливі не лише гумінові речовини, але й цілий природний комплекс біологічно активних складових, про що докладніше далі.

Гермес вбереже врожай від посухи

Усі препарати ТОВ «Агрофірма «Гермес» продуктивні та здатні зберегти врожай від посухи. Цьому сприяє не тільки дія гумінових речовин, але і наявні в добривах «Гумісол» природні фітогормони, які регулюють ріст рослин у посушливі періоди, а водорозчинні макро- і мікроелементи підтримують їх подальший розвиток.

Так, гумінові речовини добрив «Гумісол» активізують клітинний метаболізм, впливаючи на окислювально-відновні процеси в рослинній клітині шляхом зміни активності ферментів каталази та пероксидази, поліпшують газообмін і клітинне дихання, пригнічують інтенсивність вільно-радикального окислення в тканинах. Це особливо важливо в умовах посухи. Утворюючи водневі зв'язки з молекулами води, вони знижують випаровування води, що, в свою чергу, призводить до підвищення засвоєння вологи рослинами.

Живильні компоненти органічних добрив «Гумісол» також стимулюють розвиток кореневої системи. Вони допомагають корінню проникати в більш глибокі шари ґрунту. В сукупності це дає змогу рослинам легше переносити посуху.

 

Гумісол пом’якшить стрес рослин

Добрива «Гумісол» активізують імунну систему рослин. Вони надають рослинам необхідну підтримку, щоб ті могли переносити стресові умови. Це відбувається завдяки доступним у добривах «Гумісол» елементам живлення, серед яких макро- та мікроелементи, в тому числі у інноваційній формі цитратів металів, природні фітогормони, вітаміни, амінокислоти та корисна мікрофлора.

 

Підвищені температури ослаблюють рослину, а стрес від внесення пестицидів робить її ще більш уразливою. Від внесення ЗЗР відмовляються хіба нечисленні поки органічні виробники, то ж це питання  пом’якшення пестицидного стресу рослин є нагальним для сільського господарства України. І в цій справі також приходять на допомогу добрива «Гумісол».

Гумінові речовини цих добрив, розташовуючись на поверхні клітини, виконують роль фільтра, який затримує і знешкоджує токсичні речовини. Відбувається зниження фітотоксичності застосовуваних пестицидів. Такий вплив дозволяє рослинам легше переносити стрес від внесення пестицидів. До того ж вони мають здатність необоротно зв'язувати важкі метали і радіонукліди, утворюючи нерозчинні малорухливі комплекси і виводячи їх з кругообігу речовин у ґрунті.

 

Родючість ґрунтів – наша справа

На родючість ґрунтів і врожайність сільськогосподарських культур впливає комплекс взаємозалежних процесів, що проходять при безпосередній  участі добрив ТОВ «Агрофірма «Гермес». Саме тому ці препарати стають у пригоді при вирощуванні будь-яких сільськогосподарських культур як в звичайних, так і в стресових умовах.

До речі, нині, коли у нас перевантаження сівозмін певними культурами, здоров’я ґрунту набуває дедалі більшої актуальності. Без добрив «Гумісол» тут не обійтись. Вони сприяють відновленню родючості ґрунту шляхом інтенсифікації діяльності і зростанню чисельності різних груп мікроорганізмів, з якими тісно пов'язана мобілізація поживних речовин ґрунту і перетворення потенційної родючості в ефективну. При розкладанні органічної речовини гумусу утворюється велика кількість органічних кислот і вуглекислоти, під впливом яких важкодоступні сполуки елементів переходять у доступні для рослин форми: посилюється рухливість фосфору, прискорюється надходження аміачних і амідних форм азоту і фосфору в рослини. Як наслідок, спостерігається збільшення вмісту цих речовин в рослині. 

Вони також збільшують буферну ємність ґрунтів (здатні знижувати зайву кислотність ґрунтів). Абсорбційні властивості гумінових речовин, які входять до складу цих добрив, по відношенню до шкідливих домішок і пестицидів у ґрунтах дають можливість оздоровлювати і відновлювати їх родючість.

 

 

Коментар

Геннадій Здор, директор ТОВ «Агрофірма «Гермес»

-                     Хочу відмітити важливий для нас, як виробників, факт. Він пов'язаний з тим що: природні гумінові кислоти хімічно і біологічно малоактивні. Причина полягає в тому, що валентні вакансії їх молекул, як правило, заповнені елементами ґрунтових мінералів і перш за все кальцієм, магнієм, залізом і алюмінієм.

А вони малорозчинні, щоб не сказати зовсім нерозчинні. І це на думку фахівців, з чим ми згодні. Такі гумати звичайно збільшують вміст органічної речовини, але не родючість ґрунту. Це твердження дуже часто сприймається у штики тими, хто володіє гуматвмісною сировиною, такою як, наприклад, леонардіт, лігніт, торфи тощо. У деяких людей є велике бажання внести ці речовини в ґрунт без переробки.

Тим не менш біологічна і хімічна активність гумінових кислот різко збільшується при переведенні їх у водорозчинні солі (гумати калію, натрію, амонію). Це дозволяє робити повноцінний продукт для позакореневого підживлення, що передбачено технічними рішеннями ТОВ «Агрофірма «Гермес». Ми  робимо наші добрива з унікальної в своєму роді гуматвмісної  сировини – вермікомпосту.

Це надає нам можливість отримати рідкі гумінові концентрати, в яких біостимулюючі властивості проявляються при концентрації E5900,0025%C. Тобто позакоренева обробка пов’язана із розведення добрив «Гумісол» до цієї величини. Це можна назвати «живими міліграмами», тому що агрономічно корисна мікрофлора і росторегулюючи речовини на гуміновому фоні дійсно сприяють врожайності і якості культур та підвищенню родючості ґрунтів.

The Ukrainian Farmer, лютий 2014