ТОВ "Агрофірма "Гермес"
Виробництво органічних добрив на основі вермікомпосту.

Гумінові добрива з мікроелементами

Повернутися до списку статей...


Журнал "Агробизнес" № 1 2015 р

Дослідження балансу мікроелементів у ґрунтах України показали, що без внесення добрив цей баланс є від’ємним, а щорічне внесення мінеральних добрив призводить до збільшення цього значення у декілька разів. Навіть внесення органічних добрив нездатне у повній мірі компенсувати винос по всім елементам. Практична відмова від використання органічних добрив призводить до від’ємного балансу мікроелементів майже по всій території країни.


Підвищення норми внесення органічних добрив не лише не компенсує нестачу мікроелементів, але й порушує іонну рівновагу ґрунтового розчину. Це перешкоджає рослинам поглинати мікроелементи. Проблема мікроелементної корекції ґрунтів пов’язана також із тим, що лише кілька відсотків мікроелементів є придатними до поглинання рослинами безпосередньо із ґрунту. В цих умовах рослина не спроможна відтворити генетичний потенціал сорту, відстає у розвитку, не може ефективно протидіяти стресам.


Органічні добрива в якості основного джерела збагачення ґрунту практично не використовуються через тотальне зменшення поголів’я скота. Треба застосовувати альтернативні джерела необхідних рослинам речовин, наприклад, - вітчизняні органічні добрива ТОВ «Агрофірма «Гермес». Їх відрізняє висока біологічна активність, що обумовлена використанням вермікомпосту (біогумусу) як похідної сировини.


Застосування цих вермідобрив призводить до покрашення структури та водно-фізичних властивостей ґрунту. Ці добрива мають комплексний багатокомпонентний склад: гумінові речовини як джерело елементів живлення, мікроелементи (природний фон – у базових препаратах), ферменти, природні фітогормони, вітаміни, амінокислоти та ґрунтова мікрофлора; не містять патогенних мікроорганізмів та насіння бур’янів.


Наукові дослідження підтверджують стимуляційну та адаптогенну дію гумінових речовин. Вони дозволяють пом’якшити вплив можливих стресових чинників на рослини під час вегетаційного періоду, легко приєднують неорганічні мікроелементи і транспортують їх безпосередньо у рослини, покращуючи при систематичному застосуванні родючість ґрунтів.


Потреба у забезпеченні посівів мікроелементами у безпечній для ґрунту і рослин формі підказала ТОВ «Агрофірма «Гермес» ідею використання цитратів біогенних металів у якості комплексоноутворювачів. На основі Гумісол-супер і Гумісол-прима розроблені вермідобрива для 12 видів культур. Вони увібрали у себе властивості гумінових препаратів із комплексом мікроелементів високої ефективності і екологічної чистоти.
Цитрати біогенних металів, тобто солі лимонної кислоти, не синтезовані хімічним шляхом із солей металів, у складі цих добрив - Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Co (B у вигляді боретаноламіну) дуже близькі за своєю природою до металоорганічних сполук живих клітин.  Саме тому вони не викликають ефекту відторгнення, маючи дуже високий ступінь засвоєння рослинами, не накопичуються в ґрунті в якості баласту.


Виготовлення таких цитратів базується на технології, за якої хімічно чисті метали подрібнюють до розміру частки 10-9 м. Це дозволяє мікроелементам проникати у рослини, продихи яких мають розмір близько 10-3-10-6 м.
Препарати Гумісол-супер та Гумісол-прима з мікроелементами були протестовані в лабораторії ТОВ «Агрофірма «Гермес» шляхом скринінгових випробувань. Не перший рік ці добрива підтверджують свою ефективність  у виробничих умовах. Вони поліпшують процеси онтогенезу рослин, а тому:


- сприяють підвищенню доступності елементів живлення, бо мікроелементи безпосередньо впливають на вуглеводний і азотний обмін;

- передпосівна обробка насіння із додаванням протруйнику до добрив Гумісол дає приріст врожаю 17-25%  в залежності від культури землеробства. Збільшується енергія проростання, покращується польова схожість насіння, ріст кореня і надземної маси;

- за результатами досліджень інституту фізіології рослин передпосівна обробка посівного матеріалу мікроелементними препаратами підвищує проникнення води через оболонку насіння, що є обов’язковим чинником успішного проростання;

- окрім підвищення урожайності і показників якості, обробка вермідобривами Гумісол під час формування генеративних органів дозволяє отримати повноцінний посівний матеріал;

-  відмічається підвищення стійкості до захворювань та стресових факторів, пом’якшення стресу від використання ЗЗР та підсилення їх дії, що обумовлено унікальними властивостями гумінових речовин та специфічною здатністю елементів чинити опір захворюванням, підвищуючи стійкість рослин до вилягання.


Вже майже двадцяти років препарати від вітчизняного виробника ТОВ «Агрофірма «Гермес» користуються довірою серед сільськогосподарських виробників. У скрутний час становлення держави наявна економічна криза, постійне подорожчання мінеральних добрив та паливо-мастильних матеріалів спонукає віднайти альтернативу дорогим хімічним препаратам та зберегти природне багатство рідної землі.
Препарати Гумісол у випадку їх сумісного застосування із мінеральними добривами дозволяють зменшити норму останніх на 30%, задовольняють потребу у мікроелементному живленні, підвищують якість врожаю і дають стабільну прибавку.


ТОВ «Агрофірма «Гермес» розуміє бажання українських аграріїв заощадити і в той же час отримати прибуток. З добривами Гумісол це можливо.