ТОВ "Агрофірма "Гермес"
Виробництво органічних добрив на основі вермікомпосту.

Гумісол на посівах рису

Повернутися до списку статей...


Урожайність рису в Україні залежить від біологічних особливостей сортів і погодно-кліматичних умов зони вирощування. Зменшення негативного впливу метеорологічних умов на рівень урожайності рису відбувається за рахунок створення і введення у виробництво більш скоростиглих сортів. Потенційні можливості сорту залежать від рівня агротехніки, а родючість ґрунту і рівень мінерального живлення є одними із факторів підвищення урожайності і якості зерна рису.

Збагачення органікою ґрунтів рисових систем зазвичай відбувається за рахунок багаторічних трав і посіву озимої пшениці на зелені добрива. Однак при використанні сортів інтенсивного типу, які можуть дати  80–100 ц/га, цього для збільшення родючості ґрунту недостатньо.

Продукція ТОВ «Агрофірма  «Гермес»  —  це органічні добрива комплексної дії. На фоні гумінових речовин в них присутня корисна мікрофлора, макро- і мікроелементи, вітаміни, відсутня патогенна мікрофлора. Росторегулюючі властивості цим добривам надає наявність у них фітогормонів. Серед п’яти відомих типів фітогормонів, для яких встановлені хімічна будова і механізм регуляторної дії, чотири постійно наявні у продукції ТОВ «Агрофірма «Гермес»: гібереліни, цитокініни, індолілоцтова кислота, абсцизова кислота.

Внесення у ґрунт добрив ТОВ «Агрофірма «Гермес» позитивно впливає на активність ґрунту, склад агрономічно цінних груп мікроорганізмів, підвищує чисельність азотфіксуючих, а також целюлозоруйнівних бактерій.
На Дослідній станції рису УААН (с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл.) були проведені досліди із випробувань препарату Гумісол на посівах високопродуктивного сорту рису Антей (УкрНІС–6608). Експеримент було закладено в одному чеку площею 3,0 га.

Агротехніка в експерименті — загально прийнята у даній зоні вирощування рису за виключенням підживлення.
У фазі кущіння було проведено підживлення посівів рису сечовиною і обробка Гумісолом  за схемою: 
1.  Сечовина — 1 ц/га;
2.  Сечовина  1  ц/га + Гумісол 8 л/га;
3.  Сечовина 0,5  ц/га + Гумісол 8 л/га;
4.  Гумісол — 8 л/га.

Ступінь розведення Гумісолу у воді — 1:25 (для препаратів Гумісол-супер — 1:100, Гумісол-прима - 1:250, Гумісол-плюс – 1:500).

Посів  у  експерименті був рядковий, норма висіву 7,5–8,0 млн. схожого насіння на гектар. Площа ділянки — 0,5 га. Збирання та облік проводилися окремо. Результати фенологічних досліджень показали, що при використанні Гумісолу у порівнянні із сечовиною зменшився на 4 дні вегетаційний період.  Аналіз показав, що довжина мітелки  практично не залежала від варіантів експерименту та коливалася у межах 13,5–14,1 см. Найвищу продуктивність мітелки було відмічено у варіанті 2 - сечовина 1 ц/га + Гумісол 8 л/га (3,7 г), в інших варіантах вона коливалася у межах 3,2–3,4 г.

Таблиця 1
Тривалість вегетаційного періоду і урожайність сорту Антей (УкрНІС-6608) по варіантам експерименту

 Варіант Урожайність, ц/га Вегетаційний період, діб після посіву
 До викидання мітелки

Повної стиглості

Сечовина – 1 ц/га 95,8 86
128
Сечовина 1ц/га + Гумісол 8 л/га 102,8 82
126
Сечовина 0,5ц/га + Гумісол 8 л/га 90,0 82
125
Гумісол – 8 л/га 91,6 81 124

Внесення до підживлення препарату Гумісол позитивно впливає на якість зерна. Скловидність у варіантах із Гумісолом склала 92%, що на 2% вище варіантів із сечовиною. Тріщинуватість  була нижча в середньому на 1,5-2,0%. Плівчастість зерна по всім варіантам була практично однаковою, коливаючись у межах 18,6-19,0%.

Таблиця 2
Якість зерна сорту Антей (УкрНІС-6608) по варіантам експерименту

 Варіант Маса 1000 зерен Загальний вихід крупи, %   
Вихід цілого ядра, %
Сечовина – 1 ц/га 32,0 68,6 94,6
Сечовина 1ц/га + Гумісол 8 л/га 31,0 68,6 95,1
Сечовина 0,5ц/га + Гумісол 8 л/га 30,5 68,8 96,0
Гумісол – 8 л/га 31,5 69,0 96,8

Результати аналізу якості зерна показують, що внесення препарату Гумісол у підживлення у період сходів сприяло поліпшенню якісних показників зерна, що призводить до збільшення виходу цілого зерна. Таким чином можна рекомендувати використання органічного гумінового препарату серії Гумісол на посівах високопродуктивних сортів рису.