ТОВ "Агрофірма "Гермес"
Виробництво органічних добрив на основі вермікомпосту.

Працюємо з грунтом - працюємо на врожай

Повернутися до списку статей...


Журнал "Зерно" серпень 2015 р.

 

 В основі ефективного сільського господарства лежить раціональне використання ґрунтових ресурсів. Близько 71 % від загальної площі земель України – це землі сільськогосподарського призначення, в тому числі орні   понад 32,4 млн. га. Територія країни характеризується строкатістю ґрунтового покрову і налічує понад 800 видів ґрунтів. Нажаль, відбувається деградація ґрунтів України з причин повсюдної розораності, дефіцитного балансу біогенних елементів, а також недостатнього внесення органічних речовин.


Порівняння гумусованості ґрунтів за часів Докучаєва (1882 р) із сучасним станом свідчить, що відносні втрати гумусу за цей період досягли 22 % у Лісостеповій, 19,5% – у Степовій і біля 19 %   у Поліській зоні України. Особливо значні втрати відбулись на початку XXI сторіччя (0,37 %). До того часу обсяги застосування органічних добрив значно зменшилися, а формування врожаю відбувалося за рахунок потенційної родючості ґрунту. За даними Держкомстату України у 2008 році норма внесення органічних добрив становила 0,6 т/га, тоді як у кінці 80-х років минулого століття – 8,6 т/га.


Поліпшення стану ґрунтового покрову на сьогодні можливе лише із залученням органічної складової. Однак внесення традиційної органіки для більшості агровиробників уже давно стало неприпустимою розкішшю. За таких складних умов на допомогу українському аграрію стають органічні гумінові добрива Гумісол виробництва ТОВ «Агрофірма «Гермес». Їхнє застосування безпосередньо у ґрунт істотно змінює умови ґрунтового живлення рослин.


Систематичне внесення препаратів Гумісол у ґрунт перед сівбою покращує водно-фізичні властивості: підвищується капілярна і польова вологоємність на легких ґрунтах. Натомість важкі ґрунти набувають кращої водопроникності. Гумінова складова добрив Гумісол дозволяє поліпшити їх структуру у бік збільшення частки агрономічно цінних фракцій. Ці процеси супроводжуються підвищенням вмісту гумусу, і як наслідок - відновленням родючості.

Результати агрохімічних випробувань ґрунтових проб на полях із локальним внесенням препарату Гумісол-супер на пшениці озимій сорту «Донецька-48»п/п
Варіант відбору проб  
pH W, % 
Вміст, %
гумус
P2O5 K2O
1  
            
Гумісол-супер 4л/га при локальному внесенні 
8,05±1   
20,0±0,4  
5,9±0,4 
0,51±0,03   
0,1±0,002  
0,9±0,03
2 Контроль (без Гумісолу-супер) 7,8±1   
17,9±0,4  
5,1±0,4  
0,45±0,03  
0,052±0,002  
0,6±0,03

З таблиці видно, що навіть одноразове внесення в ґрунт препарату Гумісол-супер призводить до збільшення показників ґрунтової вологи на 12% та гумусу на 15% відносно контролю. Крім того використання добрив Гумісол призводить до заселення агрономічно корисної мікрофлори та посилення її активності, як у рік внесення, так і в наступні роки. Мікрофлора добрив Гумісол активізує процеси амоніфікації, нітрифікації, фіксації атмосферного азоту і синтезу, розкладання перегною, а також клітковини, підвищує доступність сполук фосфору.


Одночасно зі збільшенням чисельності мікрофлори посилюється ферментативна активність ґрунту, що позначається на рухливості елементів живлення. До того ж до складу добрив Гумісол входять мікроелементи (Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, B). Вони представлені сполуками, які не синтезовані хімічним шляхом із солей металів, тобто не містять шкідливих хімічних домішок та побічних продуктів. На відміну від препаратів на основі солей неорганічних кислот мікроелементи в добривах ТОВ «Агрофірма «Гермес» не зв’язуються у важкодоступні форми та повністю поглинаються рослинами.


Виробничі випробування із внесенням добрив Гумісол у ґрунт підтверджують позитивний вплив обробок на загальний стан рослин, що вегетують: покращується схожість, формується потужна коренева система, збільшується кількість продуктивних стебел, зменшується ураженість хворобами. Як результат - маса колосу збільшується, кількість зерен в колосі зростає, а маса зерен - підвищується. Господарство отримує істотну прибавку, заощаджує кошти за рахунок скорочення норм внесення мінеральних добрив. Технологія застосування препаратів «Гумісол» передбачає зниження норм останніх до 30 % та гарантує зниження або повне усунення негативного впливу стресових чинників: несприятливих погодних умов, пригнічення розвитку рослин від застосування ЗЗР.


Практика довела: Гумісол – не просто препарат гумінової природи, а живий, збалансований, багатофункціональний комплекс, в основі виробництва якого процес вермікомпостування, що вигідно виділяє ці добрива серед інших. Саме тому вже 20 років вермідобрива ТОВ «Агрофірма «Гермес» не втрачають популярності серед українських аграріїв. Певно, прийшов і ваш час спробувати ці українські добрива з європейською якістю.

 

Коментар

Корніенко Сергій Вікторович, агроном СВК «Трубайцівський», Полтавська обл., Хорольский р-н:

Вносимо у ґрунт Гумісолу-супер – до 5-6 л/га, а потім вже робимо обробку по вегетації. Завжди залишаємо контрольну ділянку. Але результаті бачимо – завжди стабільні врожаї, які не сильно залежать від погодних умов. Впевнений, що це завдяки Гумісолу-супер.