ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ТОВ «Агрофірма «Гермес», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет – магазин, далі по тексту «Договір», і розміщує публічну оферту (пропозиція) на офіційному Інтернет – сайті Продавця «https://humi-plus.com»

1.2.Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у терміни та за цінами, вказаними на Інтернет – сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

*«Товар» – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом;

*«Інтернет – магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

*«Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет – сайті. 

*«Покупець» – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років або юридична особа чи фізична особа-підприємець, що отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину.

*«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей договір регулює купівлю – продаж товарів в Інтернет – магазині, в тому числі:

  • Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет – магазині;
  • Самостійне оформлення Покупцем товарів в Інтернет – магазині;
  • Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет – магазині;
  • Обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь – який товар, представлений на Сайті Інтернет – магазину і який наявний.

4.2 Покупець може оформити замовлення через форму “Кошика” або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів інтернет-магазину.

4.3 При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

  • прізвище, ім'я Покупця;
  • адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
  •  контактний телефон;
  • e-mail адресу;
  • ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

4.4.  Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

4.5. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити покупця до відома (по телефону, через мессенджер або через електронну пошту).

4.6. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті інтернет-магазину або при оформлені Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

5. Ціна і Доставка Товару
5.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.
5.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
5.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
5.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.
5.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.
5.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».
5.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
5.8. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.
5.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет – магазині;

– оформити договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг ( обробки замовлень та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://humi-plus.com

9.2. Інтернет – магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі – продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст.11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет – магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яка надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет – магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару в Інтернет – магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет – магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет – магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет – магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку,в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.