Технологія

Особливість застосування біопрепаратів на основі вермікомпосту Гуміплюс® полягає у тому, що аграріям пропонується єдина технологія від посіву до збирання врожаю. Вона не вимагає ніяких додаткових операцій і легко поєднується з будь-якою існуючою технологією.

Зменшення внесення мінеральних добрив
Достатня технологія

Достатня технологія

Обробка насіння + 2 позакореневих обробки дозволяють зменшити норми внесення мінеральних добрив на 30 % без втрат у врожайності.

Інститут ґрунтознавства та агрохімії Соколовського довів, що застосування біопрепаратів на основі вермікомпосту дозволяє знизити рівень мінерального живлення до 70% без втрат врожаю порівняно з оптимальним живленням, за умов дотримання технології використання добрив Гуміплюс®

Повна технологія

Внесення в ґрунт + обробка насіння + 2 позакореневих обробки дозволяють замінити внесення мінеральних добрив зі збереженням 100 % результату завдяки мобілізації післядії високих агрофонів минулих років.

Інститутом зернових культур Національної академії аграрних наук України було проведено дослід застосування повної технології препаратів на основі вермікомпосту Гуміплюс® у порівнянні з рідкими карбамідно-аміачними сумішами. В результаті чого було доведено ефективність застосування такої повної технології порівняно з КАС, що дає можливість ефективного переходу з традиційного виробництва на органічне.

Повна технологія
Схвалено аграріями

Схвалено аграріями

Практичними дослідами на полях клієнтів у Донецькій та Дніпропетровській областях було доведено, що поєднання добрив Гуміплюс® з мінеральними добривами дає прибавку біля 1000 кг на одному гектарі.

Результати Застосування

як впровадити комплексні добрива гуміплюс® до наявної технології

Обробіток ґрунту

Суспензійне добриво Гумікор® - це зручний та дієвий біостимулятор для активації ґрунтової мікрофлори. Щоб внести органічне добриво Гумікор® в ґрунт або зробити поверхневий обробіток ґрунту, необхідно провести обприскування з подальшою поверхневою обробкою (або без неї) культиваторами та сівалками, що обладнані системою подачі рідких добрив або інжекторними системами для внесення рідких добрив типу Cultan. При системному підході внесення в ґрунт біопрепарат Гумікор® активізує ґрунтову мікрофлору та має пролонговану дію.

Обробка насіння

Біодобриво Гумікор® діє як стимулятор росту та як коренеутворювач завдяки своєму комплексному складу. Вермікомпост (біогумус), основна сировина для виробництва, наділяє продукт підвищеним вмістом високоактивної ґрунтової мікрофлори та сприяє формуванню симбіотичних зв’язків у кореневій зоні. Фітогормони для рослин у складі Гумікора® стимулюють коренеутворення, а солі гумінових та фульвових кислот підвищують коефіцієнт засвоєння макро- і мікроелементів з ґрунту, активізують процеси саморегуляції рослин, збільшують енергію проростання та схожість насіння.

Покращити ці показники можна додаючи до бакової суміші Гуміам - гуміновий препарат, який працює як регулятор росту та адаптоген для рослин. Гуміам – це гумат амонію, який вироблено з бурого вугілля (леонардиту). При потраплянні в ґрунт це гумінове добриво поліпшує буферну здатність, додатково збагачує його рухомими сполуками фосфору, а також збільшує рухомість мікроелементів у ґрунтовому розчині.

Коренева та позакоренева обробка

Рідкі добрива Гумісол®-плюс – це висококонцентровані витяжки з вермікомпосту, які мають багатокомплексний склад, збагачені мікрофлорою червоних каліфорнійських черв’яків та зберігають в собі всю користь біогумусу. Ці комплексні добрива додатково стимульовані мікроелементами з високим ступенем біодоступності (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Co, B) з урахуванням потреб 12 видів культур. 

Позакоренева обробка препаратами Гумісол®-плюс проводиться у періоди формування генеративних та вегетативних органів, що значно поліпшує баланс живлення та фотосинтетичну активність і разом з тим зменшує вплив несприятливих умов на рослини.

Біодобрива Гумікор® та Гумісол-плюс® відмінно підходять і під кореневе живлення. Такий спосіб живлення рослин сприяє зменшенню кількості нітратів, радіонуклідів і важких металів у продукції. У закритому ґрунті доцільно чергувати позакореневі та кореневі підживлення для максимального ефекту.

Деструкція рослинних решток

Після збору врожаю на полі залишаються післяжнивні рештки – безцінне джерело органіки здатне значно покращити родючість ґрунту. Найбільш доцільно у цьому випадку використовувати деструктори стерні, а найефективнішими будуть препарати, що отримані природним шляхом. Саме таке походження має Гумістерн® - деструктор стерні на основі вермікомпосту (біогумусу).Біодеструктор Гумістерн® активує у ґрунті процеси цілинного ґрунтоутворення, гуміфікація переважає над мінералізацією, відбувається поступове накопичення органічної речовини ґрунту, вміст якої стабілізується, саме тому рослини живляться цілком природним шляхом.

Усі добрива Гуміплюс® безпечні для людини та довкілля, сумісні з більшістю ЗЗР та добрив та рекомендовані для використання в бакових сумішах. Спробуйте єдину технологію Гуміплюс® від посіву до збирання врожаю та отримайте бажаний результат не витрачаючи шалені кошти. До того ж такий агрозахід дозволяє знижувати хімічне навантаження на ґрунти та навколишнє середовище.

Повна технологія