Технологія

Особливість застосування біопрепаратів на основі вермікомпосту Гуміплюс полягає у тому, що аграріям пропонується єдина технологія від посіву до збирання врожаю. Вона не вимагає ніяких додаткових операцій і легко поєднується з будь-якою існуючою технологією.

Зменшення внесення мінеральних добрив
Достатня технологія

Достатня технологія

Обробка насіння + 2 позакореневих обробки дозволяють зменшити норми внесення мінеральних добрив на 30 % без втрат у врожайності.

Інститут ґрунтознавства та агрохімії Соколовського довів, що застосування біопрепаратів на основі вермікомпосту дозволяє знизити рівень мінерального живлення до 70% без втрат врожаю порівняно з оптимальним живленням, за умов дотримання технології використання добрив Гуміплюс

Повна технологія

Внесення в ґрунт + обробка насіння + 2 позакореневих обробки дозволяють замінити внесення мінеральних добрив зі збереженням 100 % результату завдяки мобілізації післядії високих агрофонів минулих років.

Інститутом зернових культур Національної академії аграрних наук України було проведено дослід застосування повної технології препаратів на основі вермікомпосту Гуміплюс у порівнянні з рідкими карбамідно-аміачними сумішами. В результаті чого було доведено ефективність застосування такої повної технології порівняно з КАС, що дає можливість ефективного переходу з традиційного виробництва на органічне.

Повна технологія
Схвалено аграріями

Схвалено аграріями

Практичними дослідами на полях клієнтів у Донецькій та Дніпропетровській областях було доведено, що поєднання добрив Гуміплюс з мінеральними добривами дає прибавку біля 1000 кг на одному гектарі.

Результати Застосування

як впровадити комплексні добрива гуміплюс до наявної технології

Обробіток ґрунту

Суспензійне добриво Гумікор® - це зручний та дієвий біостимулятор для активації ґрунтової мікрофлори. Щоб внести органічне добриво Гумікор® в ґрунт або зробити поверхневий обробіток ґрунту, необхідно провести обприскування з подальшою поверхневою обробкою (або без неї) культиваторами та сівалками, що обладнані системою подачі рідких добрив або інжекторними системами для внесення рідких добрив типу Cultan. При системному підході внесення в ґрунт біопрепарат Гумікор® активізує ґрунтову мікрофлору та має пролонговану дію.

Обробка насіння

Біодобриво Гумікор® діє як стимулятор росту та як коренеутворювач завдяки своєму комплексному складу. Вермікомпост (біогумус), основна сировина для виробництва, наділяє продукт підвищеним вмістом високоактивної ґрунтової мікрофлори та сприяє формуванню симбіотичних зв’язків у кореневій зоні. Фітогормони для рослин у складі Гумікора стимулюють коренеутворення, а солі гумінових та фульвових кислот підвищують коефіцієнт засвоєння макро- і мікроелементів з ґрунту, активізують процеси саморегуляції рослин, збільшують енергію проростання та схожість насіння.

Покращити ці показники можна додаючи до бакової суміші Гуміам - гуміновий препарат, який працює як регулятор росту та адаптоген для рослин. Гуміам – це гумат амонію, який вироблено з бурого вугілля (леонардиту). При потраплянні в ґрунт це гумінове добриво поліпшує буферну здатність, додатково збагачує його рухомими сполуками фосфору, а також збільшує рухомість мікроелементів у ґрунтовому розчині.

Коренева та позакоренева обробка

Рідкі добрива Гумісол®-плюс – це висококонцентровані витяжки з вермікомпосту, які мають багатокомплексний склад, збагачені мікрофлорою червоних каліфорнійських черв’яків та зберігають в собі всю користь біогумусу. Ці комплексні добрива додатково стимульовані мікроелементами з високим ступенем біодоступності (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Co, B) з урахуванням потреб 12 видів культур. 

Позакоренева обробка препаратами Гумісол®-плюс проводиться у періоди формування генеративних та вегетативних органів, що значно поліпшує баланс живлення та фотосинтетичну активність і разом з тим зменшує вплив несприятливих умов на рослини.

Біодобрива Гумікор® та Гумісол-плюс® відмінно підходять і під кореневе живлення. Такий спосіб живлення рослин сприяє зменшенню кількості нітратів, радіонуклідів і важких металів у продукції. У закритому ґрунті доцільно чергувати позакореневі та кореневі підживлення для максимального ефекту.

Деструкція рослинних решток

Після збору врожаю на полі залишаються післяжнивні рештки – безцінне джерело органіки здатне значно покращити родючість ґрунту. Найбільш доцільно у цьому випадку використовувати деструктори стерні, а найефективнішими будуть препарати, що отримані природним шляхом. Саме таке походження має Гумістерн® - деструктор стерні на основі вермікомпосту (біогумусу).Біодеструктор Гумістерн® активує у ґрунті процеси цілинного ґрунтоутворення, гуміфікація переважає над мінералізацією, відбувається поступове накопичення органічної речовини ґрунту, вміст якої стабілізується, саме тому рослини живляться цілком природним шляхом.

Усі добрива Гуміплюс безпечні для людини та довкілля, сумісні з більшістю ЗЗР та добрив та рекомендовані для використання в бакових сумішах. Спробуйте єдину гумінову технологію Гуміплюс від посіву до збирання врожаю та отримайте бажаний результат не витрачаючи шалені кошти. До того ж такий агрозахід дозволяє знижувати хімічне навантаження на ґрунти та навколишнє середовище.

Повна технологія